logo
 • icon_fb
 • icon_yt

Informacje ogólne

 • A/R

  Jest to współczynnik odnoszący się do promieniowego przepływu medium w korpusie w odróżnieniu od względnego przepływu objętościowego. A/R ma jednostkę długości (cale, cm) . Przy porównywaniu tego współczynnika dla różnych korpusów należy być ostrożnym, ponieważ możemy go porównywać tylko w obrębie jednej rodziny korpusów. Np. A/R 0.86 dla modelu GT28R i A/R 0.85 dla modelu GT40 dają zupełnie różne informacje o wielkości przepływu. Współczynnik ten wyliczany jest w następujący sposób:

  Q=objętościowy przepływ
  A=przekrój poprzeczny korpusu w miejscu połączenia flanszy wlotowej z korpusem
  R=promień do środka dynamicznego (Środek dynamiczny usytuowany jest w punkcie, który dzieli pole wirnika tak, że połowa przepływu występuje nad a połowa pod tym punktem)
  V=obwodowa składowa prędkości
  Q= A x V (gdzie V=K (stała przepływu)/R)
  Q= A x K/R
  Q= K x A/R
  Kiedy K jest stałe wtedy A/R obrazuje przepływ w tej samej rodzinie korpusów.

  Jest to współczynnik odnoszący się do promieniowego przepływu medium w korpusie w odróżnieniu od względnego przepływu objętościowego. A/R ma jednostkę długości (cale, cm) . Przy porównywaniu tego współczynnika dla różnych korpusów należy być ostrożnym, ponieważ możemy go porównywać tylko w obrębie jednej rodziny korpusów. Np. A/R 0.86 dla modelu GT28R i A/R 0.85 dla modelu GT40 dają zupełnie różne informacje o wielkości przepływu. Współczynnik ten wyliczany jest w następujący sposób:

  Q=objętościowy przepływ
  A=przekrój poprzeczny korpusu w miejscu połączenia flanszy wlotowej z korpusem
  R=promień do środka dynamicznego (Środek dynamiczny usytuowany jest w punkcie, który dzieli pole wirnika tak, że połowa przepływu występuje nad a połowa pod tym punktem)
  V=obwodowa składowa prędkości
  Q= A x V (gdzie V=K (stała przepływu)/R)
  Q= A x K/R
  Q= K x A/R
  Kiedy K jest stałe wtedy A/R obrazuje przepływ w tej samej rodzinie korpusów.

 • A/R kompresora

  Osiągi kompresora nie są zależne od współczynnika A/R, generalnie korpusy z większymi współczynnikami są używane do uzyskania niższego doładowania a z mniejszymi współczynnikami A/R do większego doładowania. Zwykle korpusy kompresorów nie są produkowane z różnymi współczynnikami A/R.

 • Linia ssania (choke line)

  Linia ta znajduje się po prawej stronie wykresów kompresora i pokazuje graniczny przepływ. Przy właściwym doborze turbo należy zapobiegać pracy kompresora poza tą linią. Kiedy kompresor pracuje przy głębokim ssaniu prędkość obrotowa turbo dynamicznie roście podczas gdy efektywność kompresora gwałtownie spada co skutkuje bardzo wysoką temperaturą wylotową. Dodatkowo, przez wysokie obciążenia zostanie zmniejszona trwałość turbosprężarki.

 • Rdzeń - CHRA (Center Housing & Rotating Assembly)

  Jest to wszystko co pozostanie po zdjęciu korpusów turbiny i kompresora.

 • Obcięte Koło Turbiny (Clipped Turbine Wheel)

  Tym pojęciem określane są koła turbiny, których wierzchołki łopatek po stronie wylotowej zostały mechanicznie obcięte pod odpowiednim kątem. Powoduje to niewielkie zwiększenie wielkości przepływu, ale dość mocno obniża sprawność turbo. Ta redukcja powoduje, że efekt doładowania powstaje przy wyższych obrotach silnika. Przy projektowaniu układów dla wysokich osiągów obcinanie koła nigdy nie ma miejsca. Wszystkie produkty Garrett serii GT mają nowoczesne nie obcinane koła turbiny.

 • Skorygowany przepływ powietrza

  Kiedy na mapę kompresora nakładany jest aktualny wykres przepływu powietrza należy go skorygować ze względu na różne warunki atmosferyczne, które wpływają na gęstość powietrza.
  Temperatura powietrza (Tp) – 15.5 °C
  Ciśnienie barometryczne (Baro) – 1.0135 bar
  Ilość powietrza doładowującego (Vpd) = 22.7 kg/min
  Poprawiona ilość powietrza (Vppd) = Vpd * pierw([Tp + 238]/285) / Baro/0.9618
  Vppd = 22.7 * ([15.5 + 238]/285)2/(1.0135/0.9618) = 20.3 kg/min

 • Obrysy sprawności (Efficiency contours)

  Przedstawiają lokalną sprawność stopnia kompresji. Przy dobieraniu turbo bardzo ważne jest aby utrzymać się w rejonie mapy pokazującej wysoką sprawność.

 • Swobodny przepływ (Free float)

  To określenie dotyczy turbosprężarek bez wbudowanego upustu spalin. Aby móc sterować doładowaniem takiej turbosprężarki użytkownik musi dodatkowo zamontować zewnętrzny upust spalin

 • GT

  Symbol odnosi się do jednej z linii produktów firmy Garrett. Seria GT charakteryzuje się przeprojektowanym systemie łożyskowania i nowoczesną aerodynamiką turbiny i kompresora. Te nowo zaprojektowane koła turbiny i kompresora dały ogromny wzrost sprawności w stosunku do starych produktów T2, T3, T3/T4 i T04. Finalnie mamy dłuższą żywotność, wyższe doładowanie i więcej mocy z silnika w porównaniu do linii produktów serii T.

 • GTX

  Seria turbosprężarek z kutym kołem kompresji oraz odpowiednio zaprojektowaną aerodynamiką przepływu powietrza. Turbiny te posiadają podwójne łożyska ceramiczne wydłużające żywotność oraz poprawiające wyważenie wałka. Chłodzony wodą CHRA umożliwia utrzymanie niższej temperatury we wnętrzu turbosprężarki, a wirnik wykonany ze stopów metali wytrzymuje długą pracę w bardzo wysokich temperaturach spalin.

 • GTW

  Seria turbosprężarek z kutym kołem kompresji. CHRA chłodzony wodą,zapewniąjący pracę w niższych temperaturach. Wśród produktów GTW wystepują dwa rodzaje turbin: zbudowane na łożyskach ślizgowych oraz na łożyskach kulkowych.

 • Reverse Rotation

  Turbosprężarki o odwrotnym kierunku rotacji. Należą do serii produktów GTX GenII.

 • Korpusy turbin On-Center

  Określenie On-Center odnosi się przestarzałych korpusów turbin, które wyposażone były w centralne podkładki na wlocie. Podkładka taka była wyśrodkowana na osi obrotu wirnika a nie umiejscowiona stycznie. To stare rozwiązanie powoduje znaczące obniżenie sprawności turbiny. Wpływały one na zwiększenie turbodziury turbiny, zwiększone ssanie, niższą sprawność objętościową silnika i ogólnie niższą moc silnika. Produkty produkowane przez firmę Garrett nie używają tego rozwiązania.

 • Współczynnik ciśnienia

  Iloraz bezwzględnego ciśnienia wylotowego i bezwzględnego ciśnienia wlotowego do silnika.
  Przykład:
  Ciśnienie w kolektorze (Boost) = 0.8274 bar
  Spadek ciśnienia w interkulerze (DPinter) = 0.1379 bar
  Spadek ciśnienia w filtrze (DPfilter) = 0.0345 bar
  Ciśnienie atmosferyczne (Atmos) = 1.0135 bar na poziomie morza
  PR = (Boost +DPinter + Atmos) / (Atmos – Dpfilter)
  PR = (0.8274 + 0.1379 + 1.0135) / (1.0135 – 0.0345) = 2.02

 • Linia falowania (Surge line)

  Obszar falowania znajduje się po lewej stronie mapy kompresora i jest to obszar niestabilnego przepływu najczęściej spowodowanego przez koło kompresora. Turbo powinno być tak dobrane, żeby silnik nie pracował w tym obszarze. Przy dłuższej pracy w tym obszarze pojawić się mogą problemy z łożyskami.

 • Trim

  Współczynnik używany do opisu kół kompresji i turbiny. Jeżeli trim rośnie, koło może przyjąć większy przepływ. Jest on obliczany na podstawie średnicy zewnętrznej i wewnętrznej łopatek koła turbiny.
  Średnica wewnętrzna = 88mm
  Średnica zewnętrzna = 117.5mm
  TRIM = ind2/exd2 = 882/117.52 = 56 Trim

 • Upust spalin (Wastegate)

  Turbosprężarki wyposażone w zawór upustu spalin mają wbudowane urządzenia służące do regulacji doładowania. Urządzenie to składa się z pneumatycznego aktuatora połączonego z zaworem zamontowanym w korpusie turbiny. Przez podłączenie aktuatora do ciśnienia doładowania turbo może automatycznie ograniczać maksymalne doładowanie. Korzyści wypływające z tego rozwiązania to wydłużona żywotność turbo, szybciej powstające doładowanie i możliwość jego ustawiania.